info@huge.hr +385 98 249 255

Inicijativa za osnivanjem udruge HUGE

Zapisnik sa inicijativnog sastanka glede organiziranja Hrvatske udruge za geotermalnu energiju

Inicijativni sastanak za osnivanje udruge HUGE

Zapisnik sa osnivačke skupštine

Zapisnik sa inicijativnog sastanka glede organiziranja Hrvatske udruge za geotermalnu energiju

Zapisnik sa Osnivačke Skupštine

Rješenje o upisu udruge HUGE u registar udruga

Rješenje o upisu udruge HUGE u registar udruga, na temelju članka 22. stavka 3. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 10. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela

Rješenje o upisu udruge HUGE

STATUT UDRUGE

Na temelju članka 13. Zakona o Udrugama ("Narodne novine", broj 74/14), Osnivačka Skupština HUGE - Hrvatske Udruge za Geotermalnu Energiju održane dana 15. listopada 2021. donijela je STATUT HUGE - HRVATSKE UDRUGE ZA GEOTERMALNU ENERGIJU

STATUT UDRUGE HUGE